نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

26 فروردین 1403 4:03 ق.ظ

آزمون‌های شناختی

شبیه‌سازی نشان می‌دهد که مغزهای هوشمند برای حل مسائل دشوار زمان بیشتری صرف می کنند

ژوئن 2023 -توسط استفانی سلتمن، موسسه بهداشت برلین در Charité (BIH)اعتبار: BIH/Petra Ritter آیا افراد باهوش سریعتر فکر می کنند؟ محققان BIH و Charité—Universitätsmedizin برلین، همراه با یکی از همکارانش…