نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:21 ق.ظ

آزمایش سریع

روش آزمایش سریع، خودکار و مقرون به صرفه ای را برای دوام سیمان ایجاد می شود

5 جولای 2023 – توسط دانشگاه ایلینویز در اوربانا-شامپین پروفسور نیشانت گرگ، ایستاده و دانشجوی فارغ التحصیل حسین کبیر از بینایی کامپیوتری برای ایجاد روشی سریع و راحت برای آزمایش…