نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

24 فروردین 1403 8:19 ب.ظ

آزمایشی

دستگاه دستی بدون درد تشخیص سرطان پوست در مرحله آزمایشی

11 مه 2022-کارسینوم (سمت چپ)، کارسینوم سلول سنگفرشی (وسط)، و کراتوز اکتینیک (راست)/موسسه فناوری استیونز بیوپسی پوست جالب نیست: پزشکان توده‌های کوچکی از بافت را برای آزمایش‌های آزمایشگاهی جدا می‌کنند…