نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 9:48 ب.ظ

آزمایشگاه ملی آیداهو

انرژی موجود در زباله‌های هسته‌ای می‌توانست برای 100 سال انرژی ایالات متحده را تامین کند، اما این فناوری هرگز تجاری نشد

ژوئن 2، 2022کاترین کلیفورد -EBR-II در آزمایشگاه ملی آیداهو وزارت انرژی ایالات متحده. -عکس از آزمایشگاه ملی آیداهو انرژی کافی در زباله های هسته ای در ایالات متحده برای تامین…