نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:34 ب.ظ

آزمایشگاه الکترونیک آلی

فناوری برنده جایزه برای ذخیره انرژی در مقیاس بزرگ

18 نوامبر 2021توسط دانشگاه لینکوپینگ عکس پروفسور خاویر کریسپین و مهندسان محقق، اوجولا ائل و ضیاءالدین خان، در آزمایشگاهی که باتری‌های سلولی  را برای اثبات این مفهوم تولید می‌کند، در…