نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 8:41 ق.ظ

آزاده

جایزه نوآوری آزاده

به نقل از روزنامه پیام ما نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده با حمایت انجمن ملی زنان کارآفرین و انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین در کنار یکدیگر و همچنین جهاد دانشگاهی،…

نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده،

۹ شهریور ۱۴۰۱ نخستین رویداد جایزه نوآوری آزاده، با هدف حمایت و توسعه جایگاه زنان کارآفرین در اکوسیستم استارتاپی ایران برگزار می‌شود. به گزارش همراه پرس، نشست خبری معرفی این…