نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:44 ب.ظ

آب و فاضلاب

نقشه راه جدید سرمایه گذاری در تصفیه آب شور کم هزینه و کم مصرف و بازیافت فاضلاب

10 سپتامبر 2021 توسط آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر تقاضای روزافزون برای آب تمیز چالش‌های زیادی و به زودی ایجاد می‌کند. در حال حاضر، نقشه راه جدید اتحادیه ملی برای نوآوری…