نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 4:43 ق.ظ

آبزیان

پهپادی با تغییر شکل پرواز می کند و شیرجه می زند تا سرنخ های محیطی آبزی را پیدا کند

14 ژوئن 2022 -توسط رابرت میلر، مارتین سایرز، کارولین بروگان، امپریال کالج لندن -مدوسا و غلاف بسته شده آن برای برخاستن در دریاچه زوریخ آماده شدند. اعتبار: آزمایشگاه رباتیک هوایی…