نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

6 مهر 1402 3:36 ب.ظ

نظرسنجی

نظرسنجی مخاطبان کل نگار

با توجه به گسترش وسیع فضای اطلاعاتی پایگاه خبری و اطلاع رسانی کل نگار در سال 1398 برپا شد و هدف این سایت تولید محتوی بر محور ترویج دانش و…