نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

31 اردیبهشت 1403 9:41 ب.ظ

نظرسنجی از مخاطبان کل نگار

با توجه به گسترش وسیع فضای اطلاعاتی پایگاه خبری و اطلاع رسانی کل نگار در سال 1398 برپا شد و هدف این سایت تولید محتوی بر محور ترویج دانش و نواوری است تا به مدیران و کارشناسان یاری رساند.

 

در یک توصیف خلاصه هدف از برپایی کل نگار:

 

• جمع آوری اطلاعات و اخبار و هرگونه مدارک مستند در زمینه موضوعات دانش مدیریت در ابعاد و زمینه های مختلف
• توصیف و تحلیل آنها به منظور ارائه به مخاطبان با مدلهای علمی و نوآورانه
• کمک به صرفه جویی در وقت آنها برای ارتقای دانش شخصی و سیستمی می باشد.

 

از آن جا که یکی از ویژگی های فضای مجازی ایجاد تعامل می باشد لذا سایت تصمیم گرفته تا در راستای افزایش تعامل و تولید محتوای تحلیلی از روش نظر سنجی و با استفاده از پرسش نامه برای این کار اقدام نماید . اولین پرسشنامه بصورتی طراحی شده تا اجرای آن سهل باشد . پس از انجام نظر سنجی و تهیه گزارش تحلیلی برای کلیه کسانی که در آن شرکت نموده اند ارسال و خلاصه آن در سایت قرار می گیرد.

 

با توجه به گسترش وسیع فضای اطلاعاتی پایگاه خبری و اطلاع رسانی کل نگار در سال 1398 برپا شد و هدف این سایت تولید محتوی بر محور ترویج دانش و نواوری است تا به مدیران و کارشناسان یاری رساند.

بنظر شما سطح دانش فارغ التحصیلان دانشگاهی از فضای مجازی بطور عمومی در چه حدی می باشد؟

بنظر شما سطح دانش فارغ التحصیلان دانشگاهی از فضای مجازی در حوزه تخصصی رشته شان در چه حدی می باشد؟

در صورت مقایسه دانش تخصصی و دانش فضای مجازی در چه تناسبی هستند؟

آیا آموزشهای آکادمیک در رشته های غیر کامپیوتری کافی است؟

نقش دانش فضای مجازی در پیشبرد حرفه تخصصی چه میزان اهمیت دارد؟

میزان آشنایی شما با تحول دیجیتال چه میزان است؟

کدامیک از حوزه های فناوری دیجیتال برای شما جذاب تر است؟

کدامیک از حوزه های فناوری دیجیتال در کشورمان کاربردی تر است؟

فکر می کنید برای تبدیل یک واحد تولیدی که با روش سنتی اداره می شود تدوین استراتژی و نقشه راه چه اهمیتی برای شروع کار تحول دیجیتال دارد؟

در مسیر تحول دیجیتال در واحد های صنعتی ، ترکیب یک مهندس صنایع در تیم کاری چه اهمیتی دارد؟