نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

16 آذر 1401 3:50 ب.ظ

هیئت تحریریه

حسن باقری جبلی

متولد سال 1331

دانش آموخته رشته مهندسي مکانیک: دانشگاه پلی تکنیک و خواجه نصیرالدین طوسی

زهره بهرامیان

متولد سال 1339 تهران

كارشناسي ارشد مديريت صنايع از دانشگاه صنعتی شريف

شاهپور منصف

متولد سال 1329 رشت

کارشناس روزنامه نگاری و مطبوعات و کتاب

علی اکبر سعیدی کیا

متولد سال 1336 اصفهان

ليسانس مهندسی صنايع از  دانشگاه صنعتی شريف تيرماه 1358

فرهاد صدارت

متولد سال 1346

دانش آموخته رشته مهندسی صنايع(توليد صنعتي) از دانشگاه صنعتی شريف

محمد علی نبی زاده

متولد سال 1331 تهران

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت صنایع

فروزنده طبیبی بوشهری

متولد سال 1332 تهران

ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف، 1356