نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

31 اردیبهشت 1403 10:37 ب.ظ

محمد علی نبی زاده

متولد 1331 تهران

آدرس پست الکترونیکی : moh.ali.344@gmail.com

تحصیلات

 • لیسانس ( کارشناسی ) : ریاضیات عملی و تحقیق در عملیات سال 1358 / دانشگاه شهید بهشتی
 • فوق لیسانس ( کارشناسی ارشد ) : مهندسی صنایع گرایش مدیریت صنایع سال 1372/ دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران

سوابق تجربی ( کاری )

 • رئیس اداره محاسبات بیمه ای   سازمان تامین اجتماعی  از سال 1368 لغایت 1378
 • مدیرکل برنامه ریزی امور استانها سازمان تامین اجتماعی از سال 1378 لغایت 1379
 • مدیرآموزش و تحقیقات مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی از سال 1379 لغایت 1382
 • دبیر انجمن مشاوران مدیریت از سال 1383 لغایت 1385
 • عضو هیات تحریریه مجله روش از سال 1383 تا کنون
 • رئیس کانون کارآفرینان استان البرز از سال 1392 تا شهریور1393

مقالات وسخنرانی در همایش ها

 • مقاله “سیستمهای تامین اجتماعی”روزنامه همشهری سال 1371
 • مقاله “روشهای تامین مالی در تامین اجتماعی  “اولین کنگره تامین اجتماعی” سال 1371
 • مقاله “کاربرد آمار در تامین اجتماعی” ماهنامه تامین سال 1375                                  
 • مقاله “مدیریت منابع انسانی”  ماهنامه تامین سال ۱۳۷۵                         
 • مقاله “علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد” ماهنامه تامین سال 1375                               
 • مقاله “معیارهای سرمایه گذاری ذخائر تامین اجتماعی” هفته نامه آتیه سال 1375
 • مقاله “کاربرد آمار در تامین اجتماعی”در سمینار اکچوئری دانشگاه شهید بهشتی سال1377
 • مقاله “مهندسی مجدد تامین اجتماعی”مجله روش سال 1382                                  
 • مقاله “مدیریت ریسک” مجله روش سال 1383 
 • مقاله “خلاصه کتاب مدیریت آموزشی” مدیریت نوین سال 1383                             
 • مقاله “روش و رسالت آموزشی آن ” مجله روش سال 1385         
 • مقاله “خلاقیت” مجله روش سال 1385                                 
 • مقاله “شبیه سازی سیستمها”هنر و صنعت سال 1386                             
 • مقاله “خلاصه کتاب فن آوری اطلاعات در تولید” مدیریت نوین سال 1386
 • مقاله وسخنرانی دراولین همایش مدیریت اجرائی سال 1388
 • مقاله”کاهش قیمت تمام شده در صنعت بیمه”و انتخاب برای سخنرانی در اولین همایش کاهش قیمت تمام شده سال 1389
 • مقاله” نقش آموزش مبتنی برشایستگی (CBT)در آموزش فنی حرفه ای” (به صورت پوستر در اولین همایش مهارت آموزی) سال 1391
 • مقاله” بررسی علل کاهش متقاضیان کارآموزان فنی حرفه ای ” (چهارمین همایش مهارت آموزی وسومین همایش بین المللی) سال 1394
 • مقاله” جایگاه بیمه های اجتماعی در مدیریت ریسک منابع انسانی” (به صورت پوستر دراولین کنفرانس مدیریت ریسک سازمانی) سال 1394
 • مقاله”بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری از منظر کارآفرینی سازمانی” سال1397 (به صورت سخنرانی در اولین همایش ملی کارآفرینی)