نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

4 تیر 1403 8:10 ق.ظ

ماموریت و اهداف

 امروز در كشورمان در عرصه مديريت ، پارادایم های متنوعی در حال بروز و ظهور هستند . این پارادایم ها نیازمند استراتژی های متناسب  و نیز برنامه های اجرایی دقیقی هستند. . این پارادایمها در عرصه های مختلف کسب و کار ، از قبیل صنعت و کشاورزی و نیز خدمات و عرصه های نوظهور دیگر در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات هستند. مدیران و کارشناسان و نیز طیف گسترده ای از بین رشته ای های متنوعی نیز در این رابطه دخیل هستند و هر یک بايستي  نقش خود را در تحولات بگونه ای ایفا نمایند که مزیت رقابتی و پایدار بطور مستمر در سازمان در جریان باشد.


چالش آنها ايجاد فرايند هاي نوآوری به‌عنوان یکي از اركان اصلی  در اين دگرديسي ها مي باشد .  به همراه اين تغییر و دگرديسي بايستي ساختار انعطافي ومتناسب با نیاز و بصورت چابك شكل گرفته و آن را پياده سازي نمود . در این رابطه مطالعه مستمر و آگاهی از الگو ها و نیز ابداع راهکار های اثر بخش است که نیازمند افزایش سطح دانش و آگاهی است .  در اين فرايند مديريت نوآوري و نوآوری در مديريت  مولفه کلیدی است. مدیران بايد از نوآوری‌های  اثر بخش وبا ريسك بالا پشتیبانی نمايند .


مدیران نوآوری  را بعنوان كليد اصلي حل مسایل در سازمانهای امروزین تشخيص داده و موانع توسعه آنرا  شناسايي نموده و راه را براي حركت شركت آماده می سازند . در اقتصادي كه بهر دليل بخش عمده اي از آن دولتي است مدیرانی که درک درستی از وضعيت موجود نداشته باشند و تنگناها و نیز فرصت ها را در محدوده های خاص و به شیوه های قدیمی بشناسند از این امر باز می مانند .


برای تحقق اين امر نوآوری باید تفکر سيستمي را در همه جوانب بگستراند و بخشي نگري و فرافكني را ازميان بردارد. تبدیل  اين فرايند به يك فرهنگ سازماني و جلوگيري از بروز رفتار هاي محافظه‌کارانه که همواره در ستیز با نوآوری‌ است بايد حذف و نوآوری در مديريت ایجاد شود. سازمان بايستي خلاقیت در زمينه هاي مديريت را زيرساخت هر استراتژي در اين زمينه بنمايد. با فرآیندهای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی موجود وسنتي نمي توان کار بزرگي همچون تبديل تهديد بزرگ به فرصت بزرگ را مدیریت  نمود . همیشه باید به این پرسشها فکر کرد که:


ما در رابطه با دانش سازمانی در چه مرحله ای از بلوغ هستیم؟

آیا کارها با اعمال سیستم تفکر از بالا به پایین در حال انجام است؟

هم اكنون وضعیت نوآوری در سازمان چگونه است و برنامه های ما چیست ؟

 خروج از تنگنا‌های سازماني با چه نوآوري هايي انجام می‌شود؟&nbspو بسیاری پرسشهای دیگر .


ماموریت ما :

جمع آوری اطلاعات و اخبار و هرگونه مدرک مستند در زمینه موضوعات دانش مدیریت در ابعاد و زمینه های مختلف ،

توصیف و تحلیل آنها به منظور ارایه به مخاطبان با مدلهای علمی و نوآورانه  ، کمک به صرفه جویی در وقت آنها برای ارتقای دانش شخصی و سیستمی ، می باشد.