نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

15 اسفند 1402 4:57 ب.ظ

لینکهای مفید

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری http://www.css.ir
شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی http://npps.ir
سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) http://www.satba.gov.ir
  مرکز پژوهشهای  مجلس شورای اسلامی https://rc.majlis.ir
انجمن مدیریت ایران http://www.iranmanagement.org
  انجمن مدیریت پروژه ایران http://www.ipma.ir
  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران http://iccima.ir
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران http://www.idro.ir
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران http://www.imidro.gov.ir
شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته http://www.airdfh.ir
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران http://isipo.ir
  صندوق نوآوری و شکوفایی https://www.inif.ir
پژوهشکده مطالعات ترجمه            http://www.ipma.ir
پژوهشگاه صنعت نفت                                        www.ripi.ir
مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین www.mimt.gov.ir
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی    www.ihcs.ac.ir
مرکز تحقیقات استراتژیک    www.csr.ir
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران    www.irandoc.ac.ir
مرکز پژوهش و تحقیقات دانشگاه تهران    www.utri.ir
بنیاد ملی نخبگان    www.bmn.ir
موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو    www.wri.ac.ir
پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو    www.nri.ac.ir
پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری www.portal.merc.ac.ir
پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی    www.csri.ac.ir
پژوهشگاه دانش های بنیادی    www.ipm.ac.ir
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری    www.nigeb.ac.ir
پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد    www.isiri.org
پژوهشگاه فضایی ایران    www.ari.ac.ir
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی    www.bhrc.ac.ir
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک    www.rcii.ir
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران    www.irost.org
مرکز پژوهش های متالورژی رازی    www.razi-center.net
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی    www.itsr.ir
مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه   www.tsrc.ir
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری http://isti.ir