نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

31 اردیبهشت 1403 10:10 ب.ظ

شاهپور منصف

متولد 1329 رشت

  • کارشناس روزنامه نگاری و مطبوعات و کتاب
  • ویراستار محتوایی و فنی
  • بالغ بر پنجاه سال تجربه همکاری نوشتاری ,مشاور مطبوعاتی، مدیریت و سردبیری
  • همکاری با سمینارها
  • دارای سابقه کار آزاد (مدیرعامل ) و نیز دولتی(ریاست روابط عمومی و مستندسازی فرودگاه بین المللی امام خمینی –ره
  • انتشار مجله “هنرصنعت”
  • همکاری های دانشگاهی و فیلم سازی.