نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 تیر 1403 1:32 ب.ظ

صنعت و تولید در حال تجربه یک تحول سریع مبتنی بر فناوری است که عمدتا توسط دیجیتال سازی هدایت می شود. تحول دیجیتال فرصت های بی نظیری را برای ساده سازی عملیات و همچنین تعامل مداوم با مصرف کنندگان را فراهم می کند که می تواند به تعالی کسب و کار ها بینجامد .در این راستا کارخانه های نوآوری بعنوان یک سیستم و یک ابزار واحد های تحقیق و توسعه سنتی را به نهاد ها و جوامع متصل می کنند و ایده ها را به برنامه های واقع بینانه تبدیل می نمایند . این مهم برای حفظ برتری رقابتی مهم است ، جایی که سازگاری سریع با تقاضای مصرف کننده از اهمیت بیشتری برخوردار است. در راستای ترویج دانش فنی و ارتباط درهم تنیده این دو موضوع این سمینار برگزار می شود و به موضوعات زیر می پردازد:

1 – رويكرد سيستمي به توسعه کارخانه های نوآوری

2 – نقش کارخانه نوآوری در ایجاد تحول دیجیتال  

3 – استراتژی تحول دیجیتال و ترویج فرهنگ تحول

4 – بلوغ تحول دیجیتال و الزامات مراحل مختلف آن

5- قش کارخانه نوآوری در کار آفرینی

6 – پلتفرم کارخانه های نوآوری ایران (پکنا)

اطلاعات تکمیلی بزودی در همين صفحه منتشر خواهد شد.

ن