نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:38 ب.ظ

افراد بیمار

از الگوریتم های هوش مصنوعی فازی برای کمک به افراد مبتلا به از دست دادن حافظه استفاده می شود.

 – 14 جولای 2022توسط متیو تیرنی، دانشگاه تورنتو -اعتبار: دامنه عمومی Pixabay/CC0 یک الگوریتم کامپیوتری جدید که توسط پرهام اعرابی دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تورنتو ساخته شده…