نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

29 فروردین 1403 9:26 ق.ظ

اطلاعات کوانتومی

واکنش های شیمیایی می توانند اطلاعات کوانتومی و همچنین سیاهچاله ها را به هم بزنند

واکنش های شیمیایی می توانند اطلاعات کوانتومی و همچنین سیاهچاله ها را به هم بزنند

5 آوریل 2024 -توسط سیلویا سرنیا کلارک، دانشگاه رایس-پیتر وولینز، نظریه‌پرداز دانشگاه رایس و همکارانش در دانشگاه ایلینویز Urbana-Champaign نشان داده‌اند که مولکول‌ها می‌توانند به اندازه سیاه‌چاله‌ها در به هم…