نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

3 اردیبهشت 1403 1:28 ب.ظ

اصول ناب

اصول ناب: شروع کردن و جلوتر رفتن

3 ژانویه 2023 توسط The Manufacturer برای شروع، اجازه دهید یک چیز را روشن کنم: اگر سازمان شما از فرآیندها استفاده می کند، آنگاه می تواند اصول ناب را اعمال…