نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 10:54 ب.ظ

اتراتژی معادن

ارتقای موقعیت استرالیای غربی در زنجیره تامین باتری جهانی با استراتژی معادن

24 آوریل 2023 -زنجیره تامین باتری بیل جانستون MLA، وزیر معادن و نفت استرالیای غربی؛ انرژی، توضیح می‌دهد که چگونه استراتژی صنایع باتری‌ها و مواد معدنی حیاتی به استرالیای غربی…