نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

25 فروردین 1403 11:07 ب.ظ

آمار

دانشمندان یک راه حل آماری برای مشکل قدمت باستان شناسی ارائه می‌دهند

15 سپتامبر 2021 توسط موسسه سانتافه باستان شناسان از دیرباز مشکل تعیین زمان داشته‌اند. تجزیه و تحلیل رادیوکربن که معمولاً برای بازسازی تغییرات جمعیتی گذشته انسان استفاده می‌شود، متکی به…