نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

7 مهر 1402 6:21 ب.ظ

کتابخانه الکترونيک

رسانه کل نگار

رسانه کل نگار با افتخار تقدیم می‌کند: تاریخچه شکل‌گیری تحول دیجیتال فناوری‌های تحول دیجیتال صنعت ۴٫۰ موضوعات مدیریت کسب و کار تحول دیجیتال کارخانه هوشمند کارخانه نوآوری دوقلوی دیجیتال تاریخچه…