نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

19 خرداد 1402 3:10 ب.ظ

دانش

k18

رويكرد راهبردي به مديريت دانش

رويكرد راهبردي به مديريت دانش، مشتمل است بر روشي كه از پلت فرمي براي توسعه توانمنديهاي مديريت  دانش پشتيباني مي­كند. اين رويكرد حاوي راهكارهايي است كه بر محور مديريت دانش…

k12

پيكره دانش تحليل كسب و كار

واژه شناسي واژه هاي جديد كه در حوزه ي علم و فناوري به وجود مي آيند يكي از مهمترين بخشهاي ادبيات در اين حوزه ها مي باشد. واژه شناسي و…