نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

2 مهر 1402 1:00 ب.ظ

تهیه نقشه جهانی دمای سطح خاک توسط پژوهشگران دانشکده منابع طبیعی نور


تهیه نقشه جهانی دمای سطح خاک توسط پژوهشگران دانشکده منابع طبیعی نور تهیه نقشه جهانی دمای سطح خاک توسط پژوهشگران دانشکده منابع طبیعی نور خلاصه خبر:برای نخستین بار با استفاده از داده های زمینی دقیق، نقشه جهانی دمای سطح خاک با مشارکت عضو هیأت علمی و پژوهشگران گروه علوم و مهندسی مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تهیه و در مجله Global Change Ecology با ضریب تاثیر 11 به چاپ رسید. نتایج این پژوهش می تواند افق جدیدی را برای مطالعات اکولوژی فراهم کند. نقشه جهانی سطح خاک با دقت 1 کیلومتر مربع طی تحقیقی با مشارکت محققان بیش از 60 کشور جهان و استفاده از ده هزار سنسور دماسنج در مقیاس جهانی تهیه شده است. تیم تحقیقاتی کشور ایران متشکل از دکتر مهدی عابدی استادیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و دو دانشجوی دکترا (خدیجه بهلکه و نگار احمدیان) تاکنون با بهره گیری از دماسنج و رطوبت سنج های دقیق در رویشگاه های مختلف گیاهی پارک ملی گلستان و علفزارهای ساحلی دما و رطوبت سطح خاک را در قالب پروژه های مشترک با کشور فرانسه و اسپانیا بررسی کرده و نتایج آن را در مجلات معتبر منتشر نمودند.
تاکنون در مطالعات اکولوژی و تغییر اقلیم از دمای هوا ثبت شده به صورت استاندارد در ارتفاع 2 متری از سطح خاک در ایستگاه های هواشناسی استفاده می شد. این داده ها اگرچه کاربرد زیادی دارد اما با توجه به اینکه اکثر گیاهان و موجودات در نزدیک سطح خاک فعالیت می کنند بنابراین دارای برخی محدودیت ها است.
در این تحقیق برای نخستین بار با استفاده از داده های زمینی دقیق، نقشه جهانی دمای سطح خاک تهیه شده است و محققان می توانند از این بانک اطلاعات در مطالعات پیش رو استفاده کنند. نتایج این تحقیق برای بسیاری از محققان علوم طبیعی به خصوص محققان علوم گیاهی، جانوری و نیز اقلیم شناسی دارای اهمیت است. نتایج اولیه این پژوهش نشان داد که در نقشه جدید دمای سطح خاک نسبت به دمای هوا به صورت میانگین 3 درجه سانتی گراد با دمای هوا اختلاف دارد که این اختلاف می تواند به 10 درجه سانتی گراد نیز برسد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که دمای خاک در مناطق سرد و خشک نسبت به  دمای هوا تا 3 درجه گرمتر است و در مناطق گرم و مرطوب میانگین دمای سطح خاک تا حدود 1 درجه خنک تر از دمای هوا است. بر این اساس می توان مشاهده کرد که مطالعات قبلی با استفاده از دمای هوا به خصوص در مطالعات تغییرات اقلیمی در مناطق سرد جهان دارای صحت پایینی است. نتایج این تحقیق می تواند افق جدیدی را برای مطالعات اکولوژی فراهم کند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *