نوآوری در مدیریت برای توسعه پایدار

Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

1 تیر 1403 5:02 ب.ظ

منشور اخلاق حرفه ای کل نگار

منشور اخلاق حرفه‌ای ما در پایگاه اطلاع رسانی و خبری کل نگار بر محورهای زیر استوار است و هر گاه لازم آید آن را اصلاح می‌نماییم تا از به پویایی این امر دست یابیم .

شفافیت و دقت و صحت

ما در انجام ماموریت خدمات حرفه ای خود صادق و درستکار  بوده و شفافیت را در شروع هر کار و ادامه ی آن سرلوحه همه فعالیت های خود می دانیم . علاوه بر این موضوع ما دقت و صحت را در هر نوع مطلبی چه آن بخش که در سایت تولید شده و جه آنها که نقل می شوند در نظر خواهیم داشت.

امانت داری

ما اطلاعات محرمانه ای را که در جریان ارائه خدمات حرفــــه ای، خود بدست می آوریم ، بدون مجوز بر اساس قوانین جاری کشور از آن استفاده نخواهیم نمود.

پایش حرفه ای

ما خود را موظف می دانیم  دانش و مهارت حرفـــه ای خود را  همراه با مخاطبان در محدوده اطلاع رسانی صحیح و مستند به سطحی برسانیم که خدمات ما قابل قبول باشد و هر ذینفعی که بخواهد از دایره خدمات ما خارج شود ما را ارزیابی و در صورت صلاحدید خود عمل نماید.

پای بندی به منافع اجتماعی

ما بنا به ماهیت کار خود، همیشه  منافع اجتماع  را بر منافع خود ترجیح داده و ضمن تلاش برای بقای خود این منافع را در اولویت قرار می دهیم  .

بهره وری

ما در ارائه خدمات حرفــه ای خود با استفاده بهینه از منابع  سعی خواهیم نمود تا مروج بهبود آن نیز باشیم تا در مسیر فرایند های زیست محیطی پایدار قرار بگیریم.