۲ خرداد ۱۴۰۱, ۹:۱۱ ب.ظ

                                                                                                                                                    Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

free sex stories minha novinha deliciosa. realindiansexstories.pro telugu sex stories

مدير سايت

فرهاد صدارت

متولد ۱۳۴۶

دانش آموخته رشته مهندسي صنايع(توليد صنعتي)؛ دانشگاه صنعتي شريف

سوابق كاري

 1. شركت سيستم پژوهان ايران : مدير واحد سخت افزار و نرم افزار
 2. شركت آلومتك – معاونت تحقيق و توسعه: کارشناس برنامه‌ريزي و کيفيت
 3. شركت عمراني تجارت: مسئول كنترل پروژة عمليات تكميلي احداث هتل بين المللي تجارت در بندر عباس
 4. شركت بنياد موتور ايران: کارشناس سيستم‌ها و اطلاعات
 5. ادارة كل ساختمان آزادراهها: مسئول كنترل پروژة آزادراه زنجان – تبريز
 6. شركت سرمايه‌گذاري عظام: کارشناس مهندسي صنايع
 7. شركت فرآب: مسئول برنامه‌ريزي و قراردادها – طرح نيروگاه كارون ۳ و كارون ۴
 8. شركت كارنگار روش: مدير پروژه در قرارداد مديريت طرح پروژه L90 در شركت سايپا
 9. شركت رادان پويا سامانه: مدير فروش و خدمات پس از فروش مجموعه نرم‌افزارهاي ERP

گواهينامه‌ها

 • مميز ايزو ۹۰۰۰ از گروه كارشناسان ايران
 • مميز ايزو ۱۴۰۰۰ از شركت Tuv Nord

متولد ۱۳۴۶

دانش آموخته رشته مهندسي صنايع(توليد صنعتي)؛ دانشگاه صنعتي شريف

سوابق كاري

 1. شركت سيستم پژوهان ايران : مدير واحد سخت افزار و نرم افزار
 2. شركت آلومتك – معاونت تحقيق و توسعه: کارشناس برنامه‌ريزي و کيفيت
 3. شركت عمراني تجارت: مسئول كنترل پروژة عمليات تكميلي احداث هتل بين المللي تجارت در بندر عباس
 4. شركت بنياد موتور ايران: کارشناس سيستم‌ها و اطلاعات
 5. ادارة كل ساختمان آزادراهها: مسئول كنترل پروژة آزادراه زنجان – تبريز
 6. شركت سرمايه‌گذاري عظام: کارشناس مهندسي صنايع
 7. شركت فرآب: مسئول برنامه‌ريزي و قراردادها – طرح نيروگاه كارون ۳ و كارون ۴
 8. شركت كارنگار روش: مدير پروژه در قرارداد مديريت طرح پروژه L90 در شركت سايپا
 9. شركت رادان پويا سامانه: مدير فروش و خدمات پس از فروش مجموعه نرم‌افزارهاي ERP

گواهينامه‌ها

 • مميز ايزو ۹۰۰۰ از گروه كارشناسان ايران
 • مميز ايزو ۱۴۰۰۰ از شركت Tuv Nord