۸ اسفند ۱۳۹۹, ۶:۳۱ ب.ظ

                                                                                                                                                    Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

مدير سايت

فرهاد صدارت

متولد ۱۳۴۶

دانش آموخته رشته مهندسي صنايع(توليد صنعتي)؛ دانشگاه صنعتي شريف

سوابق كاري

 1. شركت سيستم پژوهان ايران : مدير واحد سخت افزار و نرم افزار
 2. شركت آلومتك – معاونت تحقيق و توسعه: کارشناس برنامه‌ريزي و کيفيت
 3. شركت عمراني تجارت: مسئول كنترل پروژة عمليات تكميلي احداث هتل بين المللي تجارت در بندر عباس
 4. شركت بنياد موتور ايران: کارشناس سيستم‌ها و اطلاعات
 5. ادارة كل ساختمان آزادراهها: مسئول كنترل پروژة آزادراه زنجان – تبريز
 6. شركت سرمايه‌گذاري عظام: کارشناس مهندسي صنايع
 7. شركت فرآب: مسئول برنامه‌ريزي و قراردادها – طرح نيروگاه كارون ۳ و كارون ۴
 8. شركت كارنگار روش: مدير پروژه در قرارداد مديريت طرح پروژه L90 در شركت سايپا
 9. شركت رادان پويا سامانه: مدير فروش و خدمات پس از فروش مجموعه نرم‌افزارهاي ERP

گواهينامه‌ها

 • مميز ايزو ۹۰۰۰ از گروه كارشناسان ايران
 • مميز ايزو ۱۴۰۰۰ از شركت Tuv Nord

متولد ۱۳۴۶

دانش آموخته رشته مهندسي صنايع(توليد صنعتي)؛ دانشگاه صنعتي شريف

سوابق كاري

 1. شركت سيستم پژوهان ايران : مدير واحد سخت افزار و نرم افزار
 2. شركت آلومتك – معاونت تحقيق و توسعه: کارشناس برنامه‌ريزي و کيفيت
 3. شركت عمراني تجارت: مسئول كنترل پروژة عمليات تكميلي احداث هتل بين المللي تجارت در بندر عباس
 4. شركت بنياد موتور ايران: کارشناس سيستم‌ها و اطلاعات
 5. ادارة كل ساختمان آزادراهها: مسئول كنترل پروژة آزادراه زنجان – تبريز
 6. شركت سرمايه‌گذاري عظام: کارشناس مهندسي صنايع
 7. شركت فرآب: مسئول برنامه‌ريزي و قراردادها – طرح نيروگاه كارون ۳ و كارون ۴
 8. شركت كارنگار روش: مدير پروژه در قرارداد مديريت طرح پروژه L90 در شركت سايپا
 9. شركت رادان پويا سامانه: مدير فروش و خدمات پس از فروش مجموعه نرم‌افزارهاي ERP

گواهينامه‌ها

 • مميز ايزو ۹۰۰۰ از گروه كارشناسان ايران
 • مميز ايزو ۱۴۰۰۰ از شركت Tuv Nord