۸ اسفند ۱۳۹۹, ۶:۵۷ ب.ظ

                                                                                                                                                    Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

بازار کار

در این بخش از سایت شما به عنوان یک متخصص بازنشسته در زمینه های مختلف فنی و مدیریتی و یا تمایل به امور کارشناسی با ارسال رزومه خلاصه خود زمینه ارتباط با سایر همکاران و مدیران و اعضای سایت را برقرار نمایید . توجه به توانایی های تخصصی و نوع و نحوه همکاری مهم است . سایت با رعایت اصول اخلاقی رزومه را در معرض دید قرار می دهد تا علاقمندان با شما تماس بگیرند . ارتباط به صورت مستقیم خواهد بود و سایت هیچ گونه مسوولیتی را در ارتباط با دو طرف ندارد .  فقط به دلیل یکنواخت سازی اطلاعات اولیه یک فرم اطلاعات اولیه در سایت موجود است که آنرا تکمیل و از طریق ایمیل ارسال می نمایید .