۱۶ اسفند ۱۳۹۹, ۱۱:۴۴ ق.ظ

                                                                                                                                                    Kolnegar Private Media (Management Innovation for Sustainable Development)

اعلام آمادگی همکاری

لطفا براي اعلام آمادگي همکاري در بخش بازار کار فرم زير را پس از دانلود تکميل نموده و به آدرس پست الکترونيکي Jobs@kolnegar.ir ارسال فرماييد.